Gandul de dimineata 9 Noiembrie

Newton_wide„Simplitatea evanghelică”

Isaac Newton (1642-1727), mare matematician, fizician şi astronom englez, a realizat formula binomului care-i poartă numele, a studiat dispersia luminii, a inventat telescopul cu oglindă, a adus contribuţii la fundamentarea mecanicii, a descoperit legea atracţiei universale, dar el a fost şi un zelos cititor al Bibliei, deoarece credea că ea este Cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie trăit în viaţă.

Pe monumentul lui din Westminster se află următoarea inscripţie: „Interpret sârguincios, înţelept şi corect al naturii şi al Sfintelor Scripturi. Prin filozofia sa, el a afirmat măreţia Dumnezeului atotputernic, iar prin caracterul său a exprimat simplitatea evanghelică“.

Interpretarea înţeleaptă şi corectă a Sfintei Scripturi se face numai pe calea recunoaşterii autorităţii divinului Scriitor. Această autoritate este tot aşa de sus faţă de gândirea omenească, cât este de sus cerul faţă de pământ. Iată de ce Dumnezeu doreşte să depindem numai de El şi nu de gândirea omenească supusă slăbiciunilor şi interpretărilor greşite.

*Tu eşti mare la sfat şi puternic la faptă, Tu ai ochii deschişi asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Ieremia 32.19*

Articol de la Claudia Darie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s