Gandul de dimineata 17 Decembrie

0106 „Un loc pentru tine (2)”

Pictorul a căutat multă vreme un tânăr care i-ar putea fi ca model pentru fiul risipitor. Până acum însă nu a găsit pe cel potrivit. Pictorul avea o imagine foarte precisă despre el. Într-o zi, pe când străbătea cartierul de mizerie al Londrei, a zărit modelul. Rareori a întâlnit o statură omenească mai ruinată: păr răvăşit, barbă neîngrijită, murdar, învelit mai mult în zdrenţe, tânăr şi totuşi încovoiat, rezemându-se de un zid. În obrajii lui, viciul şi patimile au săpat urme de neşters. O faţă de om schimonosită până la imposibilitatea de a mai fi recunoscută. Aproape că nici nu a auzit când pictorul i se adresă. Abia când acesta îi întinse o monedă de argint, în ochii lui stinşi apăru o licărire. Apoi repede căzu la învoială, înţelese că a doua zi după-amiază la ora trei trebuia să apară aşa cum este la locuinţa pictorului. Adresa o găsea pe cartea de vizită. O masă bogată şi o plată bună îi erau asigurate. Ca plată anticipată, primi pe loc zece lire, ca să fie sigur. Ziua trecu repede. În ziua următoare sună la uşa cu adresa. Pictorul deschise în grabă. Totul era pregătit. Se bucură că va putea termina tabloul început de mai mult timp.

*Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi … Tot capul este bolnav şi toată inima suferă de moarte!  Isaia 1.4,5*

articol de la Claudia Darie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s