Gandul de dimineata 20 Decembrie

7499095_origSosise ceasul de care a vorbit Domnul Isus când a fost prins în Ghetsimani: „Dar acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului“ (Luca 22.53).

După feluritele învinuiri nedrepte aduse de către duşmanii şi judecătorii Domnului, s-a pronunţat osândirea la moarte. Apoi Domnul Isus a fost dus la locul „Căpăţânii“, unde L-au răstignit între doi tâlhari. Domnul a fost înconjurat acolo de oameni care Îl batjocoreau, Îl dispreţuiau. După ce a fost bătut la Gabata, L-au răstignit la Golgota. Toţi din jurul Său nu au făcut altceva decât să se împlinească toate cuvintele profetice cu referire la Domnul Isus: „Mă înconjoară cu cuvântări pline de ură şi se războiesc cu Mine fără temei“ (Psalmul 109.3).

Evanghelistul Luca ne relatează ce se petrecea în inima celor doi tâlhari răstigniţi împreună cu Hristos. Unul din tâlhari L-a insultat cu cuvinte jignitoare, pe când celălalt, cutremurat în sufletul său de ceea ce vedea şi auzea, l-a înfruntat cu vorbele: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă?“.

Gândesc că acest tâlhar a fost impresionat de primele cuvinte adresate Tatălui ceresc de Domnul: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“.

Inimile noastre tresaltă de bucurie faţă de o asemenea dragoste.

*Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai“.

Luca 23.43*

de la Claudia Darie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s