Gandul de dimineata 8 Februarie

drumul1„Lucrarea de ispășire a Salvatorului”

Venirea lui Isus Hristos pe pământ şi moartea Sa pe crucea de la Golgota au avut scopul măreţ de a-i salva pe oamenii pierduţi.

– Jertfa Sa este o jertfă salvatoare: „Ce trebuie să fac, ca să fiu mântuit?“ – „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit“.

– Este o jertfă locţiitoare: „El … era zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El“.

– Este o jertfă curăţitoare: „Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui [Dumnezeu], ne curăţă de orice păcat“.

– Este o jertfă răscumpărătoare: „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui …“.

– Este o jertfă ispăşitoare: „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre“.

– Este o jertfă împăciuitoare: „Pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi …, v-a împăcat acum“.

Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi. Pe baza jertfei de ispăşire a lui Isus Hristos, „care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi“, Dumnezeu oferă tuturor oferta Sa de mântuire (1 Timotei 2.3-6). Fiecare este invitat să primească în credinţă lucrarea de salvare a lui Isus.

*… Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi …

1 Timotei 1.15*

Articol de la Claudia Darie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s