Gandul de dimineata 9 Februarie

full_of_happyness__by_tostandalone-1„Fericirea famenului”

Acest om evlavios venise să se închine adevăratului Dumnezeu la Ierusalim. În sufletul său exista o dorinţă, care nu putea să-şi găsească satisfacţia la Ierusalim, căci Dumnezeul pe care Îl adora fusese alungat de acolo în Persoana Fiului Său. Chiar dacă prezenţa lui Dumnezeu nu se mai găsea la Ierusalim, Cuvântul Său a rămas. Şi Cuvântul vorbea despre suferinţele lui Hristos şi slava care va urma. Dumnezeu a vegheat, ca acest străin să cunoască prin cuvintele din Isaia 53 pe Isus Hristos. Această întâlnire a famenului cu Mântuitorul prin Cuvânt a produs în inima sa o mare bucurie.

Cunoaşterea Mântuitorului şi a tuturor rezultatelor jertfei de la cruce prin Cuvântul lui Dumnezeu a fost şi este încă partea fericită a multor oameni. Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte inimii, pătrunde în cele mai tainice cămăruţe ale sufletului, ne arată ce suntem şi ce putem deveni prin credinţa în Mântuitorul. Biblia este inspirată de Dumnezeu; ea este singura noastră autoritate pentru toate lucrurile, în toate împrejurările şi în toate timpurile. Biblia este cartea care ne conduce la Mântuitorul aşa cum s-a întâmplat şi cu famenul etiopian. Fericiţi vor fi toţi care Îl vor cunoaşte pe Mântuitorul prin cercetarea Scripturii.

*… Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Faptele Apostolilor 8.35*

Articol de la Claudia Darie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s