Gandul de dimineata 4 Martie

Peisaje de Vara Drum De Tara„Calea cea bună”

„Toate drumurile duc la Roma“, se spune de multe ori, dar nu toate drumurile duc în cer. Numai unul duce într-acolo; el este o Persoană: Isus Hristos. Mântuitorul spune: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“ (Ioan 14.6). Apostolul Petru spune: „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi“.
Apostolul Pavel mărturiseşte că „este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi“ (1 Timotei 2.5,6). Orice altă cale, în afară de cea arătată de Biblie, este o cale a pierzării. Calea faptelor bune, de pildă, nu este calea mântuirii, „căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă … Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni“ (Efeseni 2.8,9). Faptele bune sunt urmarea credinţei în Mântuitorul.
Fiecare om este chemat să se întoarcă la Dumnezeu pe calea credinţei în Mântuitorul. Sfânta Scriptură nu recunoaşte altă cale decât pe Isus Hristos. Să nu zăbovim, ci să ne apropiem de Dumnezeu pe calea unică propusă de El în Cuvântul Său! Aceasta este calea cea bună!
*… uitaţi-vă şi întrebaţi … care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!
Ieremia 6.16*
Articol de la Claudia Darie
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s