Gandul de dimineata 2 Aprilie

fotografii-de-la-rasarit-sorin-onisor-7„Ascultarea lui Iosif”
În versetul de astăzi este o secvenţă din viaţa lui Iosif, care se aseamănă mult cu momentul când Domnul Isus a acceptat să vină pe pământ. Iosif a putut spune tatălui său: „Iată-mă!“, arătând că este o umbră a Celui care urma să Se arate lumii. Venind în lume, Domnul Isus a spus: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule!“ (Evrei 10.7). Înainte de întemeierea lumii, venirea lui Isus pe pământ era în gândurile lui Dumnezeu, dar în momentul venirii Sale pe pământ, Domnul a fost Cel care S-a oferit să împlinească voia divină. Când i s-a apropiat ceasul şi umbra morţii era înaintea sufletului Său, singura preocupare a lui Hristos a fost glorificarea Numelui Tatălui. În Ghetsimani, Domnul a repetat cuvintele: „Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta!“.
Într-o împrejurare, Domnul a spus: „căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis“ (Ioan 6.38). Aceasta ne arată fără echivoc, că Hristos nu Şi-a început viaţa în ieslea Betleemului, ci El a existat din veşnicie cu Dumnezeu Tatăl în cer. Venind în lume, Domnul a fost ascultător, Fiul ascultător de Dumnezeu. De bunăvoie, Hristos a ocupat locul de rob, pentru a împlini voia Tatălui Său. Voia proprie a Domnului a fost în acord perfect cu voia lui Dumnezeu.
*Israel a zis lui Iosif: „… Vino, căci vreau să te trimit …“. „Iată-mă, sunt gata“, a răspuns el. Geneza 37.13*

de la Claudia Darie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s