Gandul de dimineata 13 Aprilie

forgivetop„Tâlharul de pe cruce”
Pe cruce, Domnul Isus a fost batjocorit de oameni, dar şi de cei doi tâlhari, care erau răstigniţi împreună cu El. De la aceşti tâlhari, nimeni nu ar fi putut să se aştepte la milă sau respect. Chiar dacă vreodată ar fi fost în inima lor astfel de simţăminte, totul a fost năpădit de mult timp de stricăciunea păcatului.
Unul din tâlhari s-a adresat lui Isus: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!“. Ce s-a întâmplat însă cu celălalt tâlhar? Dintr-o dată, amărăciunea cu privire la soarta sa a dispărut. El s-a osândit pe sine însuşi şi a recunoscut nevinovăţia Celui din mijloc. Acest tâlhar a privit faţa senină a Mântuitorului care Se ruga pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“. Acest tâlhar a văzut suferinţele Domnului şi probabil a comparat răbdarea Lui liniştită cu gândurile sale rele. Deodată a înţeles: Cel răstignit în mijloc este Hristos, adevăratul Împărat al poporului Său! În ultimele momente ale vieţii, acest tâlhar s-a adresat lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!“. Primul rod al suferinţelor Domnului Isus era vizibil tuturor.
*Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.
Luca 23.41*

de la Claudia Darie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s