Gandul de dimineata 20 Aprilie

Cu-crucea-n-spate-600x400„Hristos a înviat!”
Da! Isus Hristos a fost mai tare decât moartea. Dar acest fapt a îngrozit pe vrăjmaşii Domnului. Ce se vor face dacă lumea aude de învierea lui Isus? Cum să împiedice răspândirea acelei veşti în cetate? Inspiratorul minciunii, diavolul, le-a dat o soluţie simplă: să spună celor ce vor întreba pe paznici, că au venit ucenicii lui Isus noaptea şi i-au furat trupul din mormânt. Ce nu face omul când este vorba de bani mulţi?
Dar căile minunate ale lui Dumnezeu nu au fost înţelese de vrăjmaşii Săi. Isus Cel înviat nu S-a ocupat deloc de aceşti vrăjmaşi, ci S-a ocupat de ucenicii Săi, cei slabi, fricoşi şi risipiţi. El, Domnul şi Mântuitorul, îndată după înviere, li S-a arătat ucenicilor. El a început să adune astfel la loc într-un mănunchi turma care se risipise după ce Păstorul ei fusese bătut şi omorât. Dar nu numai atât: odată cu învierea Lui s-au deschis şi alte morminte de ale sfinţilor care muriseră mai înainte, au înviat după Isus şi au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora. Deci, cu toată împotrivirea puterilor întunericului, a minciunii şi a iadului, învierea lui Isus şi puterea învierii Sale, care începea să treacă şi la alţii, nu mai putea fi tăinuită.
*Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani. Matei 28.12*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s