Gandul de dimineata 28 Aprilie

Jesus-Only-Jesus-Desktop„Unul singur”
Pe mulţi oameni îi supără cuvintele absolute ale Bibliei. Dar Biblia nu supune discuţiei cuvintele sale. Ca autoritate divină, ea doreşte ca noi să ne supunem cuvintelor ei şi să le credem.
Dumnezeul Bibliei nu este un Dumnezeu al închipuirilor omeneşti. El spune despre Sine: „Aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, Singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut …: «Eu sunt Domnul, şi nu este altul!»“ (Isaia 45.18).
Despre Fiul veşnic al lui Dumnezeu citim: „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut“ (Ioan 1.18). Cum a făcut aceasta? Devenind Om.
Despre Isus Hristos mai citim: „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi“ (1 Timotei 2.5,6). A fost necesar acest lucru? Da, pentru că „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3.23). De aceea „în nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiţi“ (Faptele Apostolilor 4.12).
*Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mântuitor!
Isaia 43.11*

de la Claudia Darie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s