Gandul de dimineata 25 Mai

images„Siguranța orbului”
Să admirăm siguranţa acestui om care a fost orb şi acum vedea! Nimic nu-l putea clinti din bucuria sa. Omul a mers tot înainte pe cărarea vieţii după Cel care este Lumina lumii şi care l-a condus până acolo, încât a putut vedea întunericul în care zăceau fariseii. Atunci aceştia, aruncându-i în faţă anatema, l-au dat afară din mijlocul lor. Şi unde l-au alungat? Acolo unde sunt toţi păcătoşii. Însă în acel loc i-a ieşit în întâmpinare Fiul lui Dumnezeu. O asemenea întâlnire aduce bucurie cerească în inima oricărui om.
În acel loc din afara sistemului religios, cel ce fusese orb L-a cunoscut pe Acela care i-a deschis ochii. Aşa se întâmplă întotdeauna. Să observăm însă că orbul vindecat nu s-a închinat Domnului Isus până când nu a ştiut că El este Fiul lui Dumnezeu. Fiind un iudeu cu frica lui Dumnezeu, nu a fost dispus să se închine în faţa nimănui, dacă acela nu era decât un simplu om. Dar îndată ce a aflat că Cel care l-a vindecat este Dumnezeu Fiul, i s-a închinat – nu pentru ceea ce i-a făcut, ci conştient de adevărata identitate a Domnului Isus. Ce exemplu mişcător al lucrării Duhului Sfânt! Înaintea oamenilor, îndrăzneală; înaintea Celui ce ne-a iubit şi ne-a răscumpărat, o inimă fericită, plină de mulţumire şi închinare!
*… eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd. Ioan 9.25*

Articol de la Claudia Darie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s