Gandul de dimineata 12 Iunie

Cer-de-toamna„Bucurie”
În cartea Iov citim că îngerii au jubilat când Dumnezeu a creat pământul şi oamenii. Ei au văzut locul pe care Dumnezeu l-a dat omului ca şi căpetenie peste toată creaţia pământească. Omul trebuia numai să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu. Omul avea cea mai înaltă poziţie pe pământ. Nu era nimeni mai mare decât el, afară de Dumnezeu în cer. Cum s-a comportat însă omul? A călcat în picioare singura poruncă dată de Dumnezeu, a devenit neascultător şi a crezut minciuna lui satan, prin care i se spunea că Dumnezeu ar fi nedrept faţă de el, iar Cuvântul Său nu ar fi adevărat. Aşa a călcat în picioare omul onoarea lui Dumnezeu. Aşa a ajuns creaţia minunată sub puterea lui satan şi sub judecata divină.
Ce au gândit îngerii când au văzut revolta şi decăderea omului? Cum a fost posibil ca o creaţie, care este mai prejos decât îngerii, să îndrăznească o astfel de revoltă împotriva lui Dumnezeu?
Când citim astfel de meditaţii, putem înţelege bine valoarea unui suflet răscumpărat prin credinţa în Mântuitorul şi marea bucurie din cer când un astfel de păcătos se smereşte şi se întoarce de pe căile necredinţei.
*Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte. Luca 15.7*

Articol de la Claudia Darie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s