Biblia în Lumea Moderna

index~~element50

Dacă Biblia este Cuvântul autoritar al lui Dumnezeu, ce ne putem aştepta să găsim în ea?
Ar trebui să ne dea toate informaţiile pe care le-am găsi folositoare? Să ignorăm toate
celelalte cărţi şi să considerăm Biblia ca singura sursă de încredere pentru cunoştinţă în orice
subiect?

Unii au privit Biblia în această lumină, considerând-o ca o sursă completă de
cunoştinţe importante, un manual sau o enciclopedie completă. Biblia, cu toate acestea, nu
are nici o asemenea pretenţie. Este în mare măsură mută asupra mii de subiecte. O educaţie
bine echilibrată ar trebui să includă studiul multor subiecte – sănătate, afaceri, economie,
ştiinţe şi istorie – care nu sunt detailate în Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu nu discută fiecare
aspect al cunoştinţelor omeneşti. Cu toate acestea excelează pe tărâmul spiritual.

Descoperiri omeneşti semnificative

Oameni capabili şi talentaţi, de-a lungul anilor, – credincioşi ai Bibliei şi sceptici – au
atins expertiză şi înţelegere în multe discipline. Unii au condus experimente ştiinţifice. Alţii
au înregistrat ce a învăţat omul prin încercare şi eroare. Prin observaţie simplă mulţi au
descoperit, sau au recunoscut existenţa, legilor naturale care guvernează universul.
Cercetările lor ne-au ajutat să înţelegem lumea noastră.
Spre exemplu, cercetătorii au descoperit existenţa principiilor de sănătate care
guvernează funcţiunile organismelor noastre. Ei au adăugat enorm la masa de cunoştinţe şi
la longevitatea vieţii omeneşti.
Lucrările scrise ale oamenilor sunt folositoare, dar noi trebuie să ne dăm seama că
Biblia umple un vid pe care nici o altă carte nu-l poate umple: descoperă scopul pentru care
au fost create fiinţele omeneşti. Deşi multe alte cărţi conţin grăunţe de înţelepciune, această
carte dezvăluie, ca nici o alta, înţelepciunea şi înţelegerea inspirată din mintea lui Dumnezeu
Însuşi.
Această Carte conţine adevăruri eterne pe care noi nu le-am putea descoperi singuri.
Când noi înţelegem semnificaţia spirituală adevărată a Bibliei, toate celelalte cărţi pălesc în
faţa ei. Citind şi aplicând cunoştinţele dezvăluite în ea, noi putem culege beneficii
nemăsurate pentru prezent şi pentru viitor. „….Evlavia este folositoare în orice privinţă,
întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare” (1 Timotei 4:8).
Biblia este darul lui Dumnezeu pentru omenire, autoritatea absolută şi judecătorul
final al comportării şi moralităţii omeneşti. Dezvăluie modul în care omenirea ar trebui să
umble (Psalm 119:105), cum este învăţată de Fiinţa care l-a creat pe om (Genesa 1:26-27).
Dezvăluie modul de viaţă care aduce fericire. Cum a scris regele David, autorul
multora dintre Psalmi: „Ferice este omul care nu se duce la sfatul celor răi…ci îşi găseşte
plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!…tot ce începe duce la bun sfarsti (Ps 1:1-3)

Advertisements

One response to “Biblia în Lumea Moderna

  1. Biblia modernă ar trebui completată, după modelul capitolului ,,Romanii” cu un capitol nou foarte actual : ,,Ruşii – Apocalipsa secolelor 20 si 21″

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s